Nasi główni klienci to grupy górnicze:  JSW S.A., KW S.A., KHW S.A. oraz producenci maszyn i urządzeń dla górnictwa.

 

Pełna lista referencji w szczególności klientów z innych branż jest dostępna na żądanie.